เข้าสู่ระบบปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา9
mod_vvisit_counterเดือนนี้25
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา84
mod_vvisit_counterทั้งหมด4462
We have: 6 guests online
Your IP: 192.246.0.1
 , 
Today: เม.ย. 20, 2018
Home ประวัติความเป็นมา

ประวิติความเป็นมา

ประวิติความเป็นมา

 

 ก่อนปี พ.ศ. 2517 การศึกษาด้านการเกษตร สังกัดวิชาเกษตรกรรม โดยสอนวิชา เกษตรกรรมในระดับ ป.กศ. และประกาศชั้นสูงที่เป็นวิชาบังคับ

            ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 (ประวัติสถาบันราชภัฏนครราชสีมา 2542) โดยแบ่งระบบราชการใหม่ และหมวดวิชาเกษตรกรรมเปลี่ยนเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา

            ความเปลี่ยนแปลงของภาควิชาเกษตรศาสตร์

            พ.ศ. 2518 เปิดสอนหลักสูตร ป.กศ. ชั้นสูง วิชาเอกเกษตรกรรม

            พ.ศ. 2522 เปิดสอนหลักสูตร ค.บ.วิชาเอก เกษตรกรรม (หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ป.กศ. ชั้นสูง)

            พ.ศ. 2524 เปิดหลักสูตรพิเศษ ทอ.กสก (เทคนิคกสิกรรม) ระดับ ป.กศ.ชั้นสูงและทอ.สบ.(เทคนิคสัตวบาล) ระดับ ป.กศ. ชั้นสูง

            พ.ศ. 2529 เปิดสอนวิชาหลักสูตร วท.บ. วิชาเอกส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร (2 ปีหลัง อนุปริญญา)

            พ.ศ. 2531 เปิดสอนหลักสูตร เทคโนโลยีการเกษตร (2 ปี หลังและอนุปริญญา)

            พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตร อ.วท. เทคโนโลยีการเกษตร พืชศาสตร์ และสัตวบาล และหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ 4 ปี วท.บ. พืชศาสตร์ (2 ปีหลัง) วท.บ. สัตวบาล (2 ปีหลัง)

            พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารภาควิชาใหม่ โดยยุบ ภาควิชาเปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชาทำให้ภาควิชาเกษตรศาสตร์ เปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ซึ่งประกอบด้วย

                               1. โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

                               2. โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์

                               3. โปรแกรมวิชาสัตวรักษ์และสัตวบาล

                               4. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

                               5. โปรแกรมวิชาเกษตรกรรม

.ศ. 2543   มีการประกาศของสถาบันฯ ให้จัดกลุ่มวิชาและมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงคณะ

กรรมการโปรแกรมวิชาใหม่ โปรแกรมต่าง ๆ ของสาขาเกษตรศาสตร์ได้จัดเป็นกลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์ แบ่งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมด้านการเกษตร เป็น 2 คณะกรรมการ คือ

                       1. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ดูแลกิจกรรมและการเรียนการสอนของนักศึกษา โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์(ป.ตรี 4ปี) โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์(ป.ตรี 2 ปี) และโปรแกรมวิชาสัตวบาล (ป.ตรี 2 ปี)

                         2. คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดูแลกิจกรรมของการเรียนการสอนของนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ป.ตรี 2 ปี) และโปรแกรมวิชาเกษตรกรรม(ป.ตรี 4ปี)

     ปีการศึกษา 2546 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาจากปีการศึกษา 2543 รวมเป็น 1 โปรแกรมวิชาคือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์และเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ 4 ปี แบ่งเป็น 3 สาขา คือ สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวบาลและเกษตรทั่วไป

                                      2.   หลักสูตร วท.บ. 2 ปี สัตวบาล

                                      3.   หลักสูตร วท.บ. 2 ปี เทคโนโลยีการเกษตร

            ปีการศึกษา 2547 วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ประกอบด้วย 4 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาพืชสวน, พืชไร่, สัตวบาลและเกษตรทั่วไป และเริ่มใช้หลักสูตรนี้เมื่อปี 2549 และปิดหลักสูตรสัตวบาลและเทคโลยีการเกษตร

            ปีการศึกษา 2551 โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ มีการเปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ซึ่งเปิดเรียนรุ่นแรกเมื่อภาคเรียนที่ 1/2551

            ปีการศึกษา 2555 โปรแกรมวิชาได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ทั้ง 2 หลักสูตร คือหลักสูตรเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี 2555