ขอเชิญชวนร่วมส่งงานวิจัยเข้าแข่งขัน การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

เชิญชวนร่วมส่งงานวิจัยเข้าแข่งขัน การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

สมัครและส่งบทคัดย่อ  คลิก !! 

rs 2562

ประกาศเกี่ยวกับทุนวิจัย

 ประกาศ เรื่อง ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 Download
 ประกาศ เรื่อง ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 Download
 ประกาศ เรื่อง ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2     Download
 รูปแบบจัดทำรูปเล่มวิจัย  Download
   
   
   
Joomla templates by a4joomla