ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย

16195900 580496958828303 4689350620618628966 n

 หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย

ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

Joomla templates by a4joomla