คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

มาสัมภาษณ์ทุนในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทย์ฯ 32.02.08

ดาวน์โหลด


Image title