คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560

>>แจ้งกำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร<<

>>ตารางกำหนดพิธีซ้อม<<

>>บริการรับจองให้เช่า – จำหน่ายชุดครุยปริญญา และชุดสูท<<

>>ใบสั่งจองเช่า/ซื้อชุดครุยปริญญา และ ชุดสูท<<

>>ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต<<

>>รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร<<

 

          

         ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตั้งแต่วันที่  5  เมษายน  2559 - 7  มีนาคม  2560

 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโทและปริญญาเอก) ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 - 8 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ข้อมูล ณ วันที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2561  เวลา 15.28 น.

 

 

***หมายเหตุ             

หากมีข้อความ (ไม่ได้กรอกข้อมูล) ให้บัณฑิตทุกระดับการศึกษา เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ