คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "เปิดโลกกิจกรรม"

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "เปิดโลกกิจกรรม"

ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

อ่านรายละเอียด