คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานฯ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2560
โดย admin
ที่มา : งานพัฒนานักศึกษา