คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

พิธีเปิดโครงการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ครั้งที่ 3

พิธีเปิดโครงการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560  ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2560
โดย admin
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์