คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบอธิการบดี

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบอธิการบดี

ด้วยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เพื่อขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารชุดใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ห้องอธิการบดี (อาคาร 9 )

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
โดย admin
ที่มา : งานพัฒนานักศึกษา