คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา 

ระหว่างวันที่  27-28  มีนาคม  2561  ณ  ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวยการ์เด้นกรุงเทพฯ

 

 

 

วันที่ 13 มีนาคม 2561
โดย admin
ที่มา : งานวิจัยคณะฯ