คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประกาศ เรื่อง ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

ประกาศ เรื่อง ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (งบกันเหลื่อม)

อ่านรายละเอียด

 

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2560
โดย admin
ที่มา : งานวิจัยและบริการวิชาการ