คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ขอพรอธิการบดี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นำโดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง บุคลากรสายวิชาและสายสนับสนุน

ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่และขอพรอธิการบดี เวลา 09.30 น. ณ ห้องอธิการบดี (อาคาร 9 ชั้น 2 )

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2560
โดย admin
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์