คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคฯ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561 

อ่านรายละเอียด

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
โดย admin
ที่มา : กองวิเทศสัมพันธ์