คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ทำหนังสือเชิญหน่วยงานให้ทำข้อตกลงความมือด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการผลิตวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการบริการของทั้งสองมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 32.02.08 (อาคาร 32 )