คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 3 (อาคาร 31 ชั้น 8 )