คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีธำรงวัชร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ( 1st Runner up Miss Deaf World 2018) (ผู้พิการทางการได้ยิน)

ร่วมแสดงความยินดี

       เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีธำรงวัชร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย   ชั้นปีที่  2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ( 1st  Runner  up  Miss Deaf  World  2018)  (ผู้พิการทางการได้ยิน)  ซึ่งนักศึกษาดังกล่าว  เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Miss Deaf World 2018 บนเวทีการประกวด Miss & Mister  Deaf Word and  Europe  and  Asia  2018  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2561  ณ กรุงปราก   สาธารณรัฐเช็ก  และในโอกาสนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล  อธิการบดี  และผู้ช่วยศาสตร์ ดร.พิเศษ  ตู้กลาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เป็นตัวแทนมอบ