คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายอาลัยแด่องค์ภูมิพล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายอาลัยแด่องค์ภูมิพล

ณ บริเวณโดยรอบอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา