icon023
icon 224
icon025
bg022

boss2

79488 OGEYIW 841 01

สถิติผู้เยี่ยมชม

6922
วันนี้วันนี้11
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้31
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้100
เดือนนี้เดือนนี้455
ทั้งหมดทั้งหมด6922

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์คณะ

ดีมาก - 100%
ดี - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยที่สุด - 0%

Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: 30 พ.ย. 2015 - 00:00
IMAGE การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 Composite 5th Social Peace Building Exchange
วันศุกร์, 19 มกราคม 2561
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 Composite 5th Social Peace Building Exchange... อ่านต่อ...
IMAGE ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018
วันศุกร์, 19 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018... อ่านต่อ...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานTQF
วันอังคาร, 09 มกราคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง... อ่านต่อ...
IMAGE ขอพรอธิการบดี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2560
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561... อ่านต่อ...
IMAGE ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
วันพุธ, 20 ธันวาคม 2560
โครงการศึกษาดูงานสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี ... อ่านต่อ...

นักศึกษาภูมิสารสนเทศราชภัฏโคราชคว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ

Post on 29 สิงหาคม 2560
ฮิต: 57

นักศึกษาภูมิสารสนเทศราชภัฏโคราชคว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ

จากการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์ 

และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่9

          หลักสูตรภูมิสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9 ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพันธุ์ไผ่ตามระยะเวลาที่ปลูกกับพื้นที่ดินเค็มในอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา" โดยสมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายวิทวัส ประจวบสุข นายอโณทัยฮวบขุนทด และนายอภิสิทธิ์ พร้อมจันทึก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีที่ปรึกษาโครงการวิจัยประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ดร.วาสนา ภานุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี   และ นายเอนก    ศรีสุวรรณ

              สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้มีนิสิต นักศึกษา  จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานทั้งสิ้น365 คน จาก 19 สถาบันการศึกษา ผลปรากฏว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentationกลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ

            โครงการดังกล่าว จัดโดยสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้กับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสทางด้านวิชาการให้แก่นิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนและการพัฒนาความรู้ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ของประเทศไทย

Image title Image title
Image title Image title