icon023
icon 224
icon025
bg022

boss2

79488 OGEYIW 841 01

สถิติผู้เยี่ยมชม

4153
วันนี้วันนี้30
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้25
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้54
เดือนนี้เดือนนี้498
ทั้งหมดทั้งหมด4153

ประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์คณะ

ดีมาก - 100%
ดี - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยที่สุด - 0%

Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: 30 พ.ย. 2015 - 00:00
IMAGE ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมโครงการบริการวิชาการ... อ่านต่อ...
IMAGE มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6
วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่... อ่านต่อ...
IMAGE ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบอธิการบดี
วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2560
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบอธิการบดี... อ่านต่อ...

นักศึกษาภูมิสารสนเทศราชภัฏโคราชคว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ

Post on 29 สิงหาคม 2560
ฮิต: 19

นักศึกษาภูมิสารสนเทศราชภัฏโคราชคว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ

จากการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์ 

และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่9

          หลักสูตรภูมิสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9 ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพันธุ์ไผ่ตามระยะเวลาที่ปลูกกับพื้นที่ดินเค็มในอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา" โดยสมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายวิทวัส ประจวบสุข นายอโณทัยฮวบขุนทด และนายอภิสิทธิ์ พร้อมจันทึก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีที่ปรึกษาโครงการวิจัยประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ดร.วาสนา ภานุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี   และ นายเอนก    ศรีสุวรรณ

              สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้มีนิสิต นักศึกษา  จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานทั้งสิ้น365 คน จาก 19 สถาบันการศึกษา ผลปรากฏว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentationกลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ

            โครงการดังกล่าว จัดโดยสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้กับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสทางด้านวิชาการให้แก่นิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนและการพัฒนาความรู้ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ของประเทศไทย

Image title Image title
Image title Image title