แจ้งการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Post on 29 สิงหาคม 2560
by Super User
ฮิต: 20

แจ้งการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้

อ่านรายละเอียด