บุคลากรงานพัสดุและแผน

Post on 19 มกราคม 2559
by Super User
ฮิต: 199

งานพัสดุ

 031               

นางสาวสมหวัง ทองนาคอารักษ์            

นักวิชาการพัสดุ              

เบอร์ติดต่อภายใน 3228               

 030

นางสาวธนิดา ธุระพันธ์

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์ติดต่อภายใน 3200

 

งานแผนและงบประมาณ

mook

นางสาวณัฐธิดา  สวยปาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ติดต่อภายใน 3227