ขอพรอธิการบดี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

Post by Super User
on 25 ธันวาคม 2560
ฮิต: 192

เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นำโดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง บุคลากรสายวิชาและสายสนับสนุน

ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่และขอพรอธิการบดี เวลา 09.30 น. ณ ห้องอธิการบดี (อาคาร 9 ชั้น 2 )

60

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

Post by Super User
on 20 ธันวาคม 2560
ฮิต: 194

โครงการศึกษาดูงานสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี


 ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน

และประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร และในโอกาสนี้ สถาบันดังกล่าวได้เข้าพูดคุยและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะให้การต้อนรับในครั้งนี้

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 32.02.08

paged

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Post by Super User
on 20 ธันวาคม 2560
ฮิต: 170

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ทำหนังสือเชิญหน่วยงานให้ทำข้อตกลงความมือด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ 
ตลอดจนการผลิตวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการบริการของทั้งสองมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 32.02.08 (อาคาร 32 )

mou

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสาวนา เรื่อง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญของอาจารย์มหาวิทยาลัย

Post by Super User
on 18 ธันวาคม 2560
ฮิต: 183

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสาวนา  เรื่อง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญของอาจารย์มหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียด

meet Page 2

 

 

หมวดหมู่รอง

The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.