ขอเชิญเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้ เพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีสุข ครั้งที่ 3

Post on 14 พฤศจิกายน 2560
by Super User
ฮิต: 309

กำหนดการ

โครงการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ตำบลไชยมงคล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา (ติดสวนสัตว์นครราชสีมา)

ชมฟรี 1 เดือนเต็ม ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 เปิดทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.

เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมผัสธรรมชาติวิถีพอเพียง เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข

ภายในงานเชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 นิทรรศการตามรอยศาสตร์พระราชา

นิทรรศการวิชาการทางการเกษตรแปลงสาธิตเกษตรตามแนวพระราชดำริ การสาธิตการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การปลูกพืชอายุสั้น

การปลูกพืชไร้ดิน ผักปลอดสารพิษ   เห็ดเศรษฐกิจการเพิ่มมูลค่าหลังการ ทำนา(ทานตะวันหลังนา) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทานตะวัน

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะ-แกะ Goat & Sheep Land ไก่พันธุ์ไข่ สัตว์เลี้ยงหรรษา

แปลงไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ ทุ่งคอสมอส ทุ่งทานตะวัน การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 044-009009 ต่อ 1323,1322 /

081-9755606 / 081-5937183 / 081-5926658

poster 15x21 in