ขอพรอธิการบดี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

Post on 25 ธันวาคม 2560
by Super User
ฮิต: 190

เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นำโดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง บุคลากรสายวิชาและสายสนับสนุน

ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่และขอพรอธิการบดี เวลา 09.30 น. ณ ห้องอธิการบดี (อาคาร 9 ชั้น 2 )

60