งานบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ


py62

สถิติการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2561 - 2562

 

camps

 

poster science camp

 

science camp01

 

science camp02