ติดต่อ/แผนที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4400-9009 ต่อ 2400-241 fax : 044-247390 

d44cb41ed300aebd90c999c8a680b95c1cbcc6fd

ดาวน์โหลดแผนที่