ผลการดำเนินงาน โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 2556 -2559

ผลการดำเนินงาน โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 2556 -2559

 

1.โครงการเรียนร่วมกับคณาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ร่วมกับ  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 3-4 

 

2.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 1-2, 4-5

 

3.โครงการเรียนร่วมกับคณาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 4,6 

 

4.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย  ครั้งที่ 1

 

5.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

 

6.โครงการเรียนร่วมกับคณาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ร่วมกับ  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 

 

7.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

8.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  โรงเรียนคอนสวรรค์

 

9.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  โรงเรียนประทาย

 

10. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  โรงเรียนมัธยมด่านขุนทุด  ครั้งที่ 1