Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการพี่น้องสัมพันธ์รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2560

โครงการพี่น้องสัมพันธ์รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2560

 60  0003

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการพี่น้องสัมพันธ์รับน้องสร้างสรรค์ ขึ้น ณ บริเวณโถงอาคาร 32 ชั้น 1

เพื่อเป็นการสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ได้ทำกิจกรรม เล่นเกมส์ สันทนาการต่างๆ

ร่วมกันทำให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกัน มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

อีกทั้งยังเป็นการต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์อย่างเป็นทางการ

  60  0001  60  0006 
  60  0036   60  0044
  60  0007   60  0033

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด