Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อถวายแด่องค์ภูมิพล

โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อถวายแด่องค์ภูมิพล

  0030

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการปลูกดาวเรืองเพื่อถวายแด่องค์ภูมิพล ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 32

  0004    0012 
   0027    0022