Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์

The News

โครงการอบรมการสืบค้น เพื่อการวิจัยทางเทคนิคการสัตวแพทย์นี้ขึ้นให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (วันที่ 9 มกราคม 2561)

0004 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเสริมทักษะทางเทคนิคการสัตวแพทย์

0008  

อ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาดูงานนอกเหนือจากในห้องเรียนเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์เปิดรับความรู้ที่แปลกใหม่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

 2560  0011

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน (กล้องเกมส์)

page

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อถวายแด่องค์ภูมิพล

  0030

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...